Uuringud kinnitavad: eakatel tuleb regulaarselt hinnata ravimite kasutamist ning oluline on tõhus infovahetus tervishoiutöötajate vahel