Tamro Baltija un BENU Aptieka Ukrainas atbalstam ziedo medicīnas preces 100 000 EUR vērtībā